In het kader van Europese privacy wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - de internationale benaming is GDPR (General Data Protection Regulation)- verklaart de dierenartsenpraktijk (DAP) Kinroyderveld, ondernemingsnummer BE0699.263.496,  met als adres: Breeërsteenweg 240, 3640 Kinrooi (België),
verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DAP Kinroyderveld
Dr. R. de Morée
Dr. A.J.E.G De Clippeleir
Breeërsteenweg 240
3640 Kinrooi (België)
Tel: +32 89 702443
https://www.dierenartsen-kinrooi.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
DAP Kinroyderveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankrekeningnummer
- BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch of persoonlijk contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DAP Kinroyderveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- DAP Kinroyderveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en in het kader van geneesmiddelenverbruik en tracering of voor de verplichte registratie van uw (huis)dier.

Geautomatiseerde besluitvorming
DAP Kinroyderveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van de voornoemde dierenartsen van DAP Kinroyderveld)  rechtstreeks bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DAP Kinroyderveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
voor- en achternaam                       Bewaartermijn 25 jaar (traceringsverplichting)
adres                                               Bewaartermijn 25 jaar (fiscale en traceringsverplichting)
emailadres                                       Bewaartermijn 25 jaar (traceringsverplichting)
BTW nummer                                  Bewaartermijn 25 jaar (fiscale verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden
DAP Kinroyderveld verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor onderzoeken door laboratoria, voor fiscale verplichtingen of voor de verplichte registratie van uw huisdier).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken DAP Kinroyderveld gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAP Kinroyderveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
DAP Kinroyderveld,
Dr. R. de Morée,
Breeërsteenweg 240,
3640 Kinrooi,
België.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gegevensoverdracht of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer en rijksregisternummer of burgerservicenummer (BSN) zwart,   ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
DAP Kinroyderveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie ter bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DAP Kinroyderveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met :
Dr. R. de Morée
Breeërsteenweg 240
3640 Kinrooi
België
tel: +32 89 702443
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.